Towarzystwo Ubezpieczeń Compensa

Compensa (https://superpolisa.pl/partner/compensa/) jest jedynie Polską odnogą całego przedsiębiorstwa Vienna Insurance Group AG. Jej główną siedzibę możemy znaleźć w Austrii a dokładnie w jej stolicy, czyli w Wiedniu. Jest to jedyna z największych grup ubezpieczeniowych oferująca swoje usługi na terenie Europie środkowo-wschodniej. Jeżeli przyjrzymy się informacją, z roku 2015 to zauważymy, iż zatrudnia ona bliska 23 tysiące osób oraz operowane składki wynoszą  około 9,7 mld EUR.

Historia

Historia całego przedsiębiorstwa zaczęła się w roku 1824 roku, gdy założona całą tę spółkę. Pod koniec XX wieku firma zaczęła rozszerzać zakres swoich usług o państwa Europy Środkowo-Wschodniej w tym celu założy swój, odział w ówczesnej Czechosłowacji. Znaczące zmiany zauważyć można w roku 1994, w którym firma przekształciło się w spółkę akcyjną i 11% udziałów zostało wprowadzonych do obrotu. Ponadto w 2005 roku zostały zamienione w akcji, dlatego w tym czasie spółka odnotowała znaczący wzrost kapitału. Jeżeli chodzi o Polski rynek, ubezpieczeń to zadebiutowała w roku 1998.

Podstawowe dane o Compensa

Głównym mottem przewodnim tego ubezpieczyciela jest, że świecie, którym bardzo szybko się zmienia bardzo kluczowe, są pewne wartości. Mianowicie chodzi tu o zaufanie, wsparcie oraz bezpieczeństwo. Pomimo wielu ofert ubezpieczeń stale zakres dostępnych to zaopatrzenia się polis rośnie. Dzięki takiej ilości dostępnych ubezpieczeń istnieje możliwość wspierania nas klientów w każdym etapie naszego życia.

Dostępne ubezpieczenia

W ofercie compensy znaleźć można wiele kompleksowych ubezpieczeń oto kilka z nich:

  • Ubezpieczenie majątkowe oraz osobowe – ta polisa obejmuje w głównej mierze mieszkania oraz domy włącznie z ich wyposażeniem. Nie można zapomnieć o pozostałych budowlach bądź budynkach znajdujących się na naszej posesji. Dodatkowo ochroną zostaje objęte, także stan zdrowotny osób mieszkających wspólnie w gospodarstwie domowym,
  • Ubezpieczenie samochodu – ma na celu ochronić pojazd, jak i samego kierowcę wraz z pasażerami przed skutkami zdarzeń losowych. Do wyboru mamy pakiet zawierający ubezpieczenie OC i AC. Oczywiście możemy wybrać jeden z tych wariantów osobno. Do dyspozycji mamy, również tę polisy, które są dodatkowe typu Assistance, NNW, BLS czy GAP,
  • Zdrowie – Ten typ ubezpieczenia jest szczególnie ważny, gdyż umożliwia uzyskanie szybkiego dostępu do opieki lekarskiej w placówkach prywatnych znajdujących się na terytorium naszego kraju. Warto podkreślić, iż występuje duży wybór lekarzy specjalistów, do których możemy się udać bez wczesnego skierowania.
Kontynuuj czytanie